Wszystkie Nasze wykonane prace znajdują się w zakładce: NASZE PRACE

 

Mieszkanki naszego Domu zostały zaproszone na zabawę taneczną z okazji 40-lecia istnienia DPS-u w Pilce przez mieszkańców tamtejszego domu. Impreza odbyła się w Centrum Biznesu i Rekreacji w Radgoszczy.

W tym dniu nasze mieszkanki wzięły udział w zawodach sportowych w Krzęcinie, Mieszkanki oglądały występy taneczne i muzyczne ,jak również brały udział w różnych konkurencjach sportowych

W tym dniu na terenie terapii zajęciowej odbył się Dzień Sportu, w którym wzięły udział mieszkanki naszego Domu. Za udział w konkursach wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody. W przerwie między zawodami odbyła się dyskoteka oraz grill.

XI Zamkowy Dzień Osób Niepełnosprawnych w Niemieńsku , na który pojechały, także nasze podopieczne. Były gry i zabawy. Otrzymaliśmy dyplom oraz wielkie serce z piernika. Do domu wróciliśmy zmęczeni ale bardzo zadowoleni.